Hoppa till sidans innehåll

Allmän varvsinformation


Segelsällskapet Svearnas varv

Varvet från luften

Sedan 1969 är SS Svearnas varv beläget vid Skeppartorpsområdet alldeles intill Torhällaån strax norr om Torshälla. Tillsammans med Eskilstuna motorbåtsklubb arrenderar vi varvsområdet av Eskilstuna kommun.

Den löpande verksamheten sköts av en varvsgrupp, för närvarande bestående av varvschef, vice varvschef, ordningsman och maskinförare. Varvsgruppen är direkt underställd Svearnas styrelse.

 

                       

Anslagstavla

SS Svearnas anslagstavla är placerad på traktorgaraget intill sjösättningsrampen. Här anslås aktuell information och meddelanden rörande varvet – informationen publiceras också parallellt på Svearna hemsida.

Under anslagstavlan finns en grön postlåda där vi förvarar pärmen med teckningslistor för sjösättning och upptagning.

 

Upptagning och sjösättning

Upptagning och sjösättning ingår i varvsavgiften om det sker i de lag och under de upptagnings- och sjösättningsdagar vi anvisar.

Vi tecknar oss och jobbar i upptagnings- och sjösättningslag om 6 respektive 7 båtar och hjälper varandra tills hela laget är uppe eller sjösatt. Upptagningar eller sjösättningar på andra tider avtalas direkt med klubbens maskinförare.

 

                   Hamnbassäng 

Hamnbassäng och sjösättningsramp

All sjösättning och upptagning sker med vagn på varvets sjösättningsramp, antingen med Svearnas slipvagn, eller med egen vagn. Vikten är begränsad till 6500 kg.

Rampen i hamnbassängen består av en betongplatta som avslutas med en tröskelbalk. Vid normalt vattenstånd har vi inga problem att ta upp båtar med ett djupgående upp till 1,85 meter på Svearnas slipvagn.

Markförhållandet vid varvet gör att det tyvärr inte finns några möjligheter att lyfta båtar ur sjön med mobilkran.

 

                                                  

El

Normalt användande av el till vårrustningen och reparationer ingår i varvsavgiften.

Vi har ett väl utbyggt elnät med 220 volts elcentraler utspridda på varvsområdet, vissa elcentraler är även försedda med 16 amperes 3-fasuttag. 

Kom ihåg att det enligt våra ordningsregler inte är tillåtet att lämna sladdar kvar i uttagen när ni lämnar varvet – undantag kan göras under en begränsad tid för batteriladdning – märk i så fall sladden med en skylt att batteriladdning pågår.

 

                             

Avfallshantering

Tillsammans med EMBK har vi en gemensam miljöstation belägen intill sjösättningsrampen.

Förutom en container för brännbart avfall finns här deponikärl för metaller, spillolja, oljefilter och bil/båtbatterier.

Grövre träavfall som t.ex. kasserade båtbockar och dyligt tar vi hellre hand om vid sensommarens varvsarbetsdagar då vi hyr en stor container för ändamålet. Temporärt kan det dumpas på området vid staketet i början på rad 8.

 

                                                  

Brandskydd

 

Ifall brand skulle uppstå på området finns det ett antal brandsläckare
på området - kolla upp var du har närmaste brandpost.
Brandgatorna måste vara fria.  Bockar, master heller dylikt får inte placeras i brandgatorna.
Vanliga brandorsaker på slipar har varit kvarlämnade påslagna  kupévärmare,  glöd efter svetsning.

 

 

 

                      Strömbrytare2                   

Varvsbelysning

Strömbrytaren till områdesbelysningen finns i det öppna plåtskåpet till höger om elskåpen på EMBK:s varvsbod strax innanför huvudgrindarna. Belysningen slocknar automatiskt efter en timme.

 

                                    Vattentappar

Vatten

Bakom toalettbyggnaden finns ett frostsäkert färskvattenutkast som är igång året runt. Under sommarhalvåret finns även färskvatten på mastkranskajen.

 

                  

Mastställningar

De flesta mastställningarna är byggda av medlemsgrupper och är således privata.

Svearna äger för närvarande en mastställning som vi hyr ut mastplatser på. Planer finns på att bygga ytterligare en mastställning för att tillgodose efterfrågan. Hör av er till varvsgruppen om ni är intresserade av plats.

Master på bockar kan antingen förvaras vid båtplatsen eller på området i början av rad 7.

 

                           

Varvsbodar

De hus med varvsbodar som finns på området byggdes och finansierades ursprungligen av enskilda medlemmar när Svearna flyttade till området. Husen är indelade i fjärdedelar och markhyra betalas årligen till klubben. Några av bodarna ägs fortfarande av de ursprungliga ägarna men allt eftersom bodarna blir lediga saluförs de till intresserade medlemmar.

  

Varvsnycklar

Klubbens materialförvaltare har hand om sällskapets nyckelhantering till både varvet och klubbholmen. ”Klicka här” för adress och telefonnummer.

  

 Varvsplats och båttäckning

Kommunens regelverk säger att båthus och täckställningar endast får vara av tillfällig typ och ska vara nedmonterade under sommaren. Ha dessa regler i åtanke när ni bygger båthus att risken finns att ni kan bli ålagda att plocka ner husen under sommarhalvåret. Håll god ordning på varvsplatsen, städa och stapla ihop pallnings- och täckvirke när båten är sjösatt.

Svearna har som krav att alla som har vinterplats på varvet skriver under ett varvsavtal mellan klubb och båtägare. "Klicka här" för att läsa texten i varvsavtalet

 

Varvsavgift

Varvsavgifterna fastslås på Svearnas medlemsmöte på hösten. För närvarande räknas varvsavgiften fram efter båtens längd och breddmått, plus en halvmeter runt om, vilket också är den yta båtägaren förfogar över för sin båttäckningen.

Aktuell lista med varvsplacering och varvsavgift publiceras både på hemsidan och anslagstavlan inför upptagningarna.

Enligt mötesbeslut debiteras sommaravgifter för båtar som står kvar på varvet över sommaren. Avräkning av ej är sjösatta sker efter juni månads utgång.

  

Förtöjningsplatser

Förtöjningsplatserna vid varvet är endast för tillfälligt bruk. Enligt våra ordningsregler är max liggtid en vecka men planera gärna sjösättning och upptagning så att liggtiden vid förtöjningsplatserna blir så kort som möjligt. Platserna är stundom utsatta för starka strömmar.

 

Arbetsplikt

Inom Svearna har vi ett system med arbetsplikt för aktiva medlemmar som inte har någon funktionärssyssla. Varje år driver sällskapet ett antal projekt och rutinarbeten på klubbholmen, varvet och jollebasen för att medlemmarna ska ha möjlighet att jobba av sin arbetsplikt.

För varvets del har det blivit en återkommande rutin att under några arbetsdagar på sensommaren göra ordning varvet inför stundande upptagningar.

Detaljerad information om varvsarbetsdagarna anslås på både hemsidan och anslagstavlan.

 

Allmänna ordningsregler

För allas trevnad finns det ett ingående regelverk vad man får och inte får göra på området. Det är ganska självklara saker för att inte störa eller stöta sig med sina båtgrannar.

Samtliga regler är antagna på de medlemsmöten vi haft under årens lopp och det är allas vår skyldighet att i en god ton respektera dessa. ”pdf med varvets ordningsregler”  

Uppdaterad: 01 FEB 2017 15:34 Skribent: Hans-Olov Svensson

Postadress:
SS Svearna - Segling
BOX 240
63103 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info