Hoppa till sidans innehåll

Föreningen


 

 

 

Segelsällskapet Svearna

Eskilstuna

 

                                       

Segelsällskapet Svearna bildades år 1905 och vid första mötet hos det som skulle bli ”Svearna” deltog enligt samtida referat sex personer.

Sällskapet har nu c:a 500 medlemmar och c:a 200 inregistrerade båtar. Sällskapets varv ligger på Skeppartorpsområdet i Torshälla, och klubbholmen Bubben ligger på Västmanlandssidan i Mälaren, c:a 2 km NNV Torshälla fyr.

 

 

 

 

Verksamheten idag

Från de ursprungliga stadgarna finns fortfarande följande inledning kvar i oförändrat skick: ”Segelsällskapet Svearna, stiftat den 20 augusti 1905, har till ändamål att befordra konsten att bygga, tackla, navigera och hantera för lustsegling avsedda båtar, samt åt dess medlemmar, genom sam- och kappseglingar, bereda gemensamma nöjen och förströelser samt uppväcka och underhålla hågen för det uppfriskande sjölivet”.

Allt sedan sällskapet bildades har kappsegling utgjort det främsta inslaget i vår verksamhet. Under varje säsong genomför vi två öppna seglingar samt en klubbsegling. Dessutom har ett antal mästerskapsseglingar med klass och SM-status för såväl jollar som kölbåtar arrangerats av oss under årens lopp.

Vartannat år, växelvis med Torshälla Segelsällskap, arrangerar vi dessutom Kommunmästerskap, öppna för kommunens seglare. Dessutom har under ett antal år Västra Mälarens lagkappseglingar genomförts på Blacken med Bubbholmarna som bas.

 

 

 

 

Varvet med vinterförvaring

Som nämnts i början av denna presentation ligger sällskapets varv i Torshälla på det s.k. Skeppartorpsområdet vid Torshällaån. På den del av varvet vi disponerar får vi rum med c:a 200 båtar.

Avgiften för vinterförvaring inkluderar såväl upptagning som sjösättning och baseras på den kvadratmeteryta (Längd x Bredd + 1 meter på resp. längd och bredd) som båten tar i anspråk.

Båtägaren deltar själv vid såväl upptagning som sjösättning, som sker i lag på egen risk. Genom att upptagnings- och sjösättningmetoden ej är rälsbunden kan en båt plockas ut från sin plats utan att övriga båtar påverkas. Detta innebär att man inte är strikt bunden till ett visst datum vare sig vid upptagning som sjösättning.

Ansvarig för området är en varvschef som tillsammans med en varvskommitté handhar de praktiska frågorna.

 

 

 

 

 

Mälarbaden och Sundbyholm

Den vackra och natursköna viken i Mälarbadens hamn har alltsedan sällskapets bildande utgjort den officiella hamnen.

Så är det fortfarande även om det under det senaste årtiondet skett en succesiv överflyttning av båtbeståndet till den nya och moderna hamnanläggningen i Sundbyholm.

En klart bidragande orsak till detta är givetvis att man i Mälarbaden ligger på svaj, under det att man i Sundbyholm förtöjer vid brygga och mellan Y-bommar. Marinan i Sundbyholm drivs på ett föredömligt sätt av Sundbyholms Hamn Ekonomisk Förening.

 

 

 

 

Bubben - vår klubbholme

Redan 1947 inköptes Bubbholmarna som består av två öar med en sammanlagd areal av 7,5 tunnland. De utgör alltsedan dess ett sannskyldigt paradis för klubbens verksamhet och en bas för all vår tävlingsverksamhet för kölbåtar.

Det nuvarande klubbhuset uppfördes under åren 1969-71, helt ideellt med hjälp av en fantastisk arbetsinsats av sällskapets medlemmar. Byggnaden är c:a 300 kvm, och har varit och är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra somrarnas festligheter och lägerorienterad ungdomsverksamhet.

Hela anläggningen kräver en stor och vårdande arbetsinsats och för dessa frågor ansvarar en intendent i spetsen för en Bubbenkommité. Hamnen utgör en av de bästa småbåtshamnarna i västra Mälaren. Den rymmer ett stort antal båtar och är en god allvädershamn.

 

 

 

 

 

Mälbybasen med jollesegling

Svearnas ungdomsverksamhet inleddes under 50-talet genom att ungdomar under sakkunnig ledning byggde jollar av typen Cadet.

Sedan Jollebasens tillblivelse vid Mälby 1979 har juniorverksamheten i huvudsak varit förlagd dit.

Jollebasen förvaltas av Mestapiraterna, SSSv, och TSS gemensamt. Under sommahalvåret bedrivs verksamheten enligt ett gediget tränings- och tävlingsprogram och under ledning av ungdomsledare och funktionärer från bl.a. Svearna.

Eftersom Mälbybasen är ”landbaserad”, så blir tillgängligheten till denna verksamhet under veckorna givetvis bättre, än om den hade varit förlagd till Bubben.

 

 

 

 

 

Utbildningar och kurser

Närmast överordnad instans för Segelsällskapet Svearna är Södermanlands Seglarförbund. Genom detta förbund anordnas funktionärs- och regelkurser, i första hand för medlemmar som ingår i sällskapets olika kommittéer. Dessutom arrangeras genom förbundet kurser och lägerverksamhet på juniornivå.

I Övrigt är det medlemmarnas intressen och önskemål som styr föreningens arrangemang och verksamhet.

Latent – redo att när som helst aktiveras – finns såväl eskaderseglingar och ungdomsläger på programmet – att som i allt annat genomföras under mottot:

S – som i Säker segling.

S – som i Säker båthantering.

S – som i Samhörighet i fest och arbete.

 

 

 

 

 

Årsavgifter m.m.

Nästkommande årsavgifter fastställs varje år på ordinarie höstmöte. Medlemsavgift erläggs under 1:a kvartalet och varvsavgift senast före upptagning.

Enligt de principer som gäller för föreningar av den typ som Svearna tillhör, strävar vi efter att hålla medlemsavgifterna på en låg nivå genom ett stort mått av ideellt arbete. För uppgift om aktuella avgifter hänvisas till sällskapets kassör.

 

 

Var hittar du oss…

 

Segelsällskapet Svearna

Box 240   631 03 Eskilstuna

Hemsida: www.svearna.nu

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 15 MAJ 2017 17:25

 

 

Sparbanksstiftelsen Rekarne

stöder vår ungdomsverksamhet

 

584ed0d6a26ef211badd39152f9e98a3.SFF_SvenskaSjo_250x360px.gif 

klubbhus 50 år.jpg

Fyrverkeri klubbhuset 50-år

undvik-smitta-startsidan-spraksidan.png

 Information för SS Svearnas medlemmar vad gäller att tänka på Covid-19 på Bubben.

 

 

 

 

 

   

 

 

  hjartstartare

 

 Klicka på gröna bilden 

för mer info om klubbens

hjärtstartare.

 

räknare 
besöksräknare

Start 2016-04-03

Postadress:
SS Svearna - Segling
BOX 240
63103 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info